Wanita Berdaya Selangor

Acara & Program Terkini

Geran Rumah Perlindungan WBS

GERAN RUMAH PERLINDUNGAN WBS

PENGENALAN

Geran Rumah Perlindungan merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor bagi tujuan untuk menjalin kerjasama dan membantu serta menambahbaik rumah perlindungan bagi memberi perlindungan kepada golongan wanita dan kanak-kanak yang terlibat dengan isu keganasan rumah tangga dan keganasan berasaskan gender yang dilaksanakan di bawah kendalian Wanita Berdaya Selangor (WBS)

OBJEKTIF PROGRAM
  1. Sebagai sebuah inisiatif dari Kerajaan Negeri dalam menyantuni pemandiri melalui pemberian peruntukan kepada rumah-rumah perlindungan sedia ada untuk menambahbaik fasiliti atau perkhidmatan yang berkaitan;

  2. Memberi perlindungan sementara yang berkualiti kepada pemandiri keganasan rumah tangga daripada pendera; dan

  3. Membina rangkaian kerjasama dengan pemanggil Talian SELamat untuk meneroka pilihan yang lebih luas kepada pemandiri.

TUJUAN PENGGUNAAN GERAN RUMAH PERLINDUNGAN adalah seperti berikut:

(a) Fasiliti
Untuk menambahbaik kemudahan di dalam rumah perlindungan berkenaan seperti pembaikan premis atau pembelian aset bagi tujuan kemudahan penghuni rumah perlindungan; atau/dan

(b) Latihan
Untuk memberikan latihan kepada tenaga kerja rumah perlindungan bagi mengendalikan isu keganasan rumah tangga atau kepada pemandiri bagi tujuan kelangsungan hidup setelah keluar dari rumah perlindungan; atau/dan

(c) Pemandiri
Untuk tujuan membina kapasiti dan kemahiran kepada pemandiri agar mereka berupaya memberdaya diri setelah keluar dari rumah perlindungan

KELAYAKAN PEMOHON GERAN RUMAH PERLINDUNGAN
  1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Pendaftar Pertubuhan (ROS) / Akta Parlimen / Ordinan / Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) / agensi Kerajaan yang diiktiraf;

  2. Lokasi rumah perlindungan adalah di Selangor;

  3. Rumah perlindungan menyediakan penempatan buat mangsa atau pemandiri keganasan rumah tangga dan keluarga (jika perlu) ;

  4. Rumah perlindungan tersebut tidak semestinya hanya menyediakan perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga sahaja ;

  5. Rumah perlindungan tidak berasaskan keuntungan;

  6. Telah beroperasi minimum selama satu (1) tahun; dan

  7. Tertakluk kepada keputusan Ahli Jawatankuasa Penilai Geran Rumah Perlindungan dari semasa ke semasa.

Permohonan dibuka bermula pada 15 Disember sehingga 31 Disember 2022. Jumlah permohonan yang diluluskan adalah tertakluk kepada penilaian oleh Ahli Jawatankuasa Penilai Geran Rumah Perlindungan yang dilantik. Pemohon yang berjaya menerima geran akan dimaklumkan melalui e-mel.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Nurhidayah, melalui emel nurhidayah@wbselangor.com.my atau melalui talian 03-5545 4879.

Sila scan kod QR untuk muat turun borang permohonan. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar melalui e-mel nurhidayah@wbselangor.com.my atau dihantar ke pejabat Wanita Berdaya Selangor, Lot G30, Tingkat Bawah, IDCC Shah Alam, Jalan Pahat L 15/L, 40200 Shah Alam, Selangor sebelum 31 Disember 2022.

ms_MY