Wanita Berdaya Selangor

Kepimpinan

Kepimpinan WBS

Barisan kepimpinan WBS yang menerajui organisasi ke arah pemberdayaan wanita Selangor

Pengerusi

Ketua Pegawai Eksekutif

Pengurus Kanan
Polisi & Dasar

Pengurus Kanan
Operasi

Pengurus Kanan
Perkhidmatan Korporat

Pengurus
Unit Pembangunan Kapasiti & Latihan

Pengurus
Unit Komunikasi & Jenama

Pengurus
Unit Pembangunan Program & Advokasi

PEMBERDAYAAN • PROGRESIF • INKLUSIF
ms_MY