Wanita Berdaya Selangor

Acara & Program Terkini

Biasiswa Wanita Berdaya Selangor

Biasiswa Wanita Berdaya Selangor atau dikenali sebagai Biasiswa WBS merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor dalam usaha melaksanakan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH). PPSH telah dilancarkan pada tahun 2021 oleh Jawatankuasa Tetap Pembangunan Wanita & Keluarga Negeri Selangor melalui Wanita Berdaya Selangor (WBS) sebagai agensi pelaksana. PPSH bermatlamat untuk menyediakan wanita yang berilmu pengetahuan dan berkompetensi tinggi menerusi pendidikan yang berterusan, senada dengan aspirasi Dasar Wanita Selangor dalam Titik Tumpuan 3- Kepimpinan & Perwakilan.

Senarai Kursus Yang Ditawarkan

Diploma

– Diploma in Management
– Diploma in Human Resources Management

Degree

– Bachelor of Marketing with Honours
– Bachelor of Business Administration with Honours
– Bachelor of Management with Honours
– Bachelor of Human Resource Management with Honours
– Bachelor Of Political Science With Honours
– Bachelor Of Liberal Studies With Honours

Master

– Master of Project Management
– Master of Management
– Master of Business Administration
– Master of Human Resource Management

PHD

Biasiswa WBS merupakan satu lagi usaha pendayaupayaan wanita anjuran bersama:

Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam,
Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor
dan
Wanita Berdaya Selangor

Tarikh Tutup: 15 Mac 2022

Ambilan Kemasukan Mei 2022

ms_MY