Wanita Berdaya Selangor

Bantuan Rumah Perlindungan WBS

Acara & Program Terkini BANTUAN RUMAH PERLINDUNGAN WBS PENGENALAN Bantuan Rumah Perlindungan merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor bagi tujuan untuk menjalin kerjasama dan membantu serta menambahbaik rumah perlindungan bagi memberi perlindungan kepada golongan wanita dan kanak-kanak yang terlibat dengan isu keganasan rumah tangga dan keganasan berasaskan gender yang dilaksanakan di bawah kendalian Wanita Berdaya Selangor […]

Panggilan Penghantaran Kertas Cadangan Kajian Penilaian Impak Program Akademi Kepimpinan Wanita (AKW) Selangor

Acara & Program Terkini Akademi Kepimpinan Wanita (AKW) Selangor merupakan sebuah program intensif anjuran Kerajaan Negeri Selangor di bawah Jawatankuasa Tetap Pembangunan Wanita dan Keluarga melalui Wanita Berdaya Selangor (WBS). Pelaksanaan AKW selama 1 tahun 3 bulan bagi setiap kohort merangkumi 3 komponen iaitu kuliah yang meliputi 13 subjek, sesi mentor-mentee dan kerja lapangan.Kajian Penilaian […]

Sidang Wanita Negeri Selangor 2023 (SIWANIS)

Acara & Program Terkini SIWANIS Sidang Wanita Negeri Selangor 2023 (SIWANIS 2023) adalah satu program simulasi Sidang Dewan Negeri Selangor yang mengumpulkan wanita dalam satu platform bagi mengasah serta mencungkil bakat sebagai seorang pemimpin terutamanya di peringkat pembuatan keputusan. KERANGKA SIWANIS 01 Mendukung prinsip keadilan sosial dan tiada diskriminasi berasaskan gender seperti yang termaktub dalam […]

Pencarian Gadis Akan Bermula

Acara & Program Terkini GADIS GADIS Inspirasi Selangor. Adakah anda yang kami cari? Selangor berusaha melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Gadis Inspirasi Selangor (GADIS) merupakan satu program realiti pencarian bakat wanita muda yang berpotensi tinggi membawa imej dan mesej positif kepada masyarakat. Objektif GADIS Membantu mencungkil, […]

Biasiswa Wanita Berdaya Selangor

Acara & Program Terkini Biasiswa Wanita Berdaya Selangor atau dikenali sebagai Biasiswa WBS merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor dalam usaha melaksanakan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH). PPSH telah dilancarkan pada tahun 2021 oleh Jawatankuasa Tetap Pembangunan Wanita & Keluarga Negeri Selangor melalui Wanita Berdaya Selangor (WBS) sebagai agensi pelaksana. PPSH bermatlamat untuk menyediakan wanita yang […]

WBS Jinggakan Dunia

Acara & Program Terkini 16 Hari Aktivisme membanteras keganasan terhadap wanita adalah kempen antarabangsa tahunan yang bermula 25 November sehingga 10 Disember setiap tahun. Acara global ini mengangkat warna JINGGA atau oren sebagai rona rasmi kempen seluruh dunia. Ikuti Wanita Berdaya Selangor di saluran sosial media kami dan di laman sesawang ini untuk butiran lanjut program menarik […]

en_GB